Publicaties

Vermeulen, J.A., Béguin, A. & Eggen, T.J.H.M. (2021). Task beliefs and the voluntary use of the empty number line in third-grade subtraction and addition. Educational Studies in Mathemathics, 106, 231–249. https://doi.org/10.1007/s10649-020-10016-x

Vermeulen, J. A., Béguin, A., Scheltens, F., & Eggen, T. J. H. M. (2020). Evaluating the Characteristics of Diagnostic Items for Bridging Errors in Multi-Digit Subtraction. Frontiers in Education, 5. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.537531

Vermeulen, J. A., Béguin, A., Scheltens, F., & Eggen, T. J. H. M. (2020). Diagnostic assessment in third-grade subtraction: the relation between bridging errors, number of errors and mathematical ability. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 27(6), 687–706. https://doi.org/10.1080/0969594X.2020.1856038

Vermeulen, J. A., Scheltens, F., & Nieuwenhuizen, M. (2016). Diagnostische toets voor aftrekken in groep 5. Een eenvoudige manier voor het signaleren van misconcepties over splitsend aftrekken. Tijdschrift voor Remedial Teaching. 

Vermeulen, J. A., Scheltens, F., Eggen, T. J. H. M. (2015). Strategie-identificatie met de lege getallenlijn: een vergelijking tussen tablet en papier. Pedagogische Studiën, 92 (1), 39–54

Van der Kleij, F. M., Vermeulen, J. A., Schildkamp, K., & Eggen, T. J. H. M. (2015). Integrating data-based decision making, assessment for learning, and diagnostic testing in formative assessment.  Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 22, 324-343, doi:10.1080/0969594X.2014.999024

Hoijtink, H., Béland, S., & Vermeulen, J. A. (2014). Cognitive diagnostic assessment via Bayesian evaluation of informative diagnostic hypotheses. Psychological Methods, 19, 21–38. doi:10.1037/a0034176

Veldhuis, M., van den Heuvel-Panhuizen, M., Vermeulen, J. A., & Eggen, T. J. H. M. (2013). Teachers’ Use of Classroom Assessment in Primary School Mathematics Education in the Netherlands. CADMO, 35–53. doi:10.3280/CAD2013-002004

Van der Kleij, F., M. Vermeulen, J. A., Eggen, T. J. H. M., & Veldkamp, B. P. (2013). Leren van toetsen: een cyclisch proces. Arnhem: Cito. 

Scheltens, F., Hemker, B., & Vermeulen, J. (2013). Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool. Uitkomsten van de vijfde peiling in 2011. Arnhem: Cito. 

Vermeulen, J. A., & Eggen, T. J. H. M. (2013). Feedback over aftrekmethoden van leerlingen via de lege getallenlijn. Mogelijkheden en uitdagingen. In M. van Zanten (Ed.) Rekenen-wiskunde op niveau. Verslag van de 31e Panama-conferentie gehouden op 31 januari en 1 februari 2013 te Utrecht (pp. 93–107). Utrecht, The Netherlands: FIsme, Utrecht University.

Vermeulen, J. A., & Van der Kleij, F. M. (2012) Towards an integrative formative approach of data-driven decision making, assessment for learning and diagnostic testing, Psychometrics in practice at RCEC, p. 151–179. doi:10.3990/3.978903653374

Vermeulen, J. A., Denessen, E., & Knoors, H. (2012). Mainstream teachers about including deaf or hard of hearing students. Teaching and Teacher Education, 28, 174–181. doi:10.1016/j.tate.2011.09.007

Vermeulen, J. A., Denessen, E., & Knoors, H. (2010). Leraren over de inclusie van dove en slechthorende leerlingen. In C. A. M. Hermans & T. van der Zee (Eds.) Duurzaam onderwijs. Een andere kijk op passend onderwijs. (pp. 25- 51). Budel: Damon.