Over mij

Mijn naam is Jorine Vermeulen. Als lerarenopleider rekenen-wiskunde en onderzoeker in het lectoraat de Pedagogische opdracht ontwerp en onderzoek ik didactische instrumenten, assessment technieken en lesmaterialen voor de pabo. Ik sta graag met beide benen in de onderwijspraktijk en werk graag samen met leraren uit het basisonderwijs. In mijn samenwerking met collega’s, leraren, leerlingen, schoolleiders ga ik uit van gelijkwaardigheid, zij zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om het inrichten van het basisonderwijs waarvoor ik leraren opleid. Ik heb als onderzoeker een coachende en faciliterende rol in het ontwerpproces.