Workshops

Interactieve en handelingsgerichte workshops voor het onderwijs

Jorine Vermeulen verzorgt via Tarento twee typen workshops: themaworkshops en adaptieve workshops. De themaworkshops hebben een vaste inhoud die is afgestemd op het onderwijstype (primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs). In de adaptieve workshops is de inhoud afgestemd op specifieke vragen van de school.

De vorm van alle workshops is interactief en handelingsgericht. Dat wil zeggen dat van deelnemende leerkrachten wordt verwacht dat zij tijdens de workshop actief deelnemen aan opdrachten en groepsgesprekken. Tijdens de groepsgesprekken zal ik als workshopdocent voldoende tijd creëren om te luisteren naar de vragen en ervaringen van de deelnemers. De actieve deelname heeft als doel het construeren van handelingsgerichte kennis. Met andere woorden, een workshop is geslaagd wanneer de deelnemers de kennis kunnen toepassen in hun lespraktijk.

Themaworkshops

 • Assessment & toetsing
 • Formatieve feedback
 • Rapporteren
 • Diagnostische gesprekken
 • Onderwijskundig ontwerponderzoek
 • Rekenen-wiskunde 
 • Praktijkonderzoek

Adaptieve workshops

Heb je over de bovenstaande thema’s één of meerdere specifieke vragen? Dan kun je in een adaptieve workshop samen met uw collega’s, onder mijn begeleiding passende antwoorden op deze vragen te vinden. Hieronder vind je enkele voorbeeldvragen. Via een intakegesprek op locatie zal de workshopdocent nagaan op welke vragen jij en je collega’s een antwoord zoeken. Dit gesprek vindt bij voorkeur op locatie plaats zodat ik specifieke kenmerken van de onderwijscontext van de school kan observeren. De informatie van het intakegesprek zal vervolgens worden gebruik voor de vormgeving van één of meerdere adaptieve workshops. 

Voorbeeldvragen van scholen en onderwijsinstellingen

 • Hoe kunnen we onze onderwijskwaliteit onderzoeken?
 • Wat en hoe rapporteren we aan ouders? 
 • Hoe onderbouwen wij onze onderwijsvisie aan onderwijsinspectie?
 • Hoe geven we leerlingen feedback aan de hand van toetsresultaten?
 • Hoe gebruiken we toetsresultaten voor het bepalen van onze onderwijsdoelen?
 • Hoe kunnen we de kwalitatieve ontwikkeling van onze leerlingen volgen?

Na het volgen van enkele adaptieve workshops kan ik jou en je collega’s coachen bij het implementeren van de kennis die is opgedaan tijdens de workshops. Specifiek kan ik jullie begeleiden bij het evalueren van de effectiviteit van de oplossingen die we voor jullie vragen hebben gevonden. 

Voor meer informatie en het boeken van een workshop kun je contact opnemen via tarento@jorinevermeulen.com